ADOMÁNYGYŰJTÉSEK IRÁNYELVEI ÉS FELTÉTELEI

Utolsó frissítés: 2021-02-15

Az adománygyűjtés

A weboldal üzemeltetője (továbbiakban: adománygyűjtő) adománygyűjtés létrehozását ajánlja fel az azt igénylő szervezeteknek (továbbiakban: kedvezményezett). Az adománygyűjtés létrehozása, annak jelen weboldalon való megjelenítése, közösségi oldalakon való terjesztése (amennyiben az másképp nem szabályozott) ingyenes.

Feltételek

Az adománygyűjtő adománygyűjtés szolgáltatást olyan szervezek számára végez, amely az Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény alapján a megkínzott (sérült) és gazdátlan (kóbor) állatok biztonságos elhelyezését (mentését) végzi. Nem feltétele a szolgáltatásnak a kedvezményezett szervezet részéről az erre szolgáló létesítmény működtetése.

Az adománygyűjtés igénylése

A kedvezményezett, vagy annak képviselője az erre a célra létrehozott Javaslat adománygyűjtésre űrlap kitöltésével és elküldésével jelentkezik a szolgáltatás igénybevételére. A kedvezményezett, vagy annak képviselője részéről megadott összeg és cél a kedvezményezett kizárólagos felelőssége. Az adománygyűjtő a beérkezett igényt követően a kedvezményezettel történő egyeztetést követően az adománygyűjtés igénylését elfogadja.

Az adománygyűjtés létrehozása

A kedvezményezett által biztosított adatok alapján az adománygyűjtő gyűjtést hoz létre harmadik fél által üzemeltetett platformon (felületen). Az adománygyűjtés létrehozása során az adománygyűjtő a kedvezményezett nyilvános adatait felhasználva jár el. Az adománygyűjtő a létrehozott adománygyűjtést a kedvezményezett részére – annak nyilvánossá tétele előtt – bemutatja. Az adománygyűjtés kizárólag a kedvezményezett jóváhagyásával hozható nyilvánosságra. Az adománygyűjtő az adománygyűjtésnek a harmadik fél által biztosított adminisztrációs felületéhez annek létrejöttét követően a kedvezményezett számára teljes hozzáférést biztosít.

Az adománygyűjtés során felhasznált adatok

Az adománygyűjtő az adománygyűjtés létrehozásához a kedvezményezett a Magyarország Bíróságai által biztosított Civil Szerevezetek Névjegyzéke adatait használja fel. Az adománygyűjtés adminisztrációs felületéhez való hozzáférés érdekében a kedvezményezett email címe szintén felhasználásra kerülhet. Az adománygyűjtés létrehozása során az adománygyűjtő a kedvezményezett kapcsolattartójának a kapcsolattartásra vonatkozó adatait használja fel.

Felhatalmazások
Az adománygyűjtés létrehozása és működtetése érdekében a kedvezményezett:

1 – Felhatalmazza az adománygyűjtőt arra, hogy a kedvezményezett nevében eljárjon, a kedvezményezett nyilvános adatait és az adománygyűjtéshez megadott egyéb információkat az adománygyűjtés létrehozása során felhasználja.

2 – Felhatalmazza az adománygyűjtőt arra, hogy az adománygyűjtés céljából az esetlegesen szükséges grafikai elemeket elkészítse, azokat az adománygyűjtés létrehozására felhasználja.

3 – Tudomásul veszi, hogy az adománygyűjtésre használt harmadik fél által üzemeltetett platform kezelési és/vagy tranzakciós díjat számíthat fel, amelynek mértékéről az adománygyűjtés aktívvá tétele előtt a kedvezményezett pontos információt kap. A felszámított díjak mértéke nem haladhatja meg kezelési díj esetén az 5%-ot, bankkártyahasználati díj a 3%-ot.

4 – Tudomásul veszi, hogy az adománygyűjtéstől annak létrehozásáig indok és feltételek nélkül elállhat.

Az adománygyűjtés létrehozása és működtetése érdekében az adománygyűjtő:

1 – A kedvezményezett nevében szükség esetén eljár, ebben az esetben a kedvezményezettet az eljárás lépéseiről az eljárás megtétele előtt tájékoztatja, az eljárás részleteiről minden információt a kedvezményezett részére bocsát.

2- Az adománygyűjtés létrehozása során a kedvezményezett Civil Szerevezetek Névjegyzékáben szereplő adatait és a kedvezményezett által biztosított egyéb információkat felhasználja, azokat harmadik személynek – ide nem értve az adománygyűjtés létrehozására használt platformot – nem adja át.

3 – Az adománygyűjtés céljából esetlegesen szükségesnek ítélt grafikai elemeket létrehozza, azokat a kedvezményezett jóváhagyása nélkül nem használja fel.

4 – Tudomásul veszi, hogy a létrehozott adománygyűjtésből eredő díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik, az adománygyűjtés eredményéből nem részesül.

5 – Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kedvezményezett az adománygyűjtéstől indokolás nélkül, annak létrehozásáig elállhat.

6 – Vállalja, hogy a sikeresen létrehozott adománygyűjtésnek a létrehozásához használt platform (harmadik fél) által biztosított adminisztrációs felület hozzáférését biztosítja, a hozzáférési adatokat a kedvezményezett részére a létrehozott adománygyűjtést követő 24 órán belül rendelkezésre bocsátja.

7 – Vállalja, hogy a létrehozott adománygyűjtést a weboldalon annak lejáratáig megjeleníti, kivéve abban az esetben, ha a kedvezményezett azt kifejezetten nem kéri.

Garanciavállalás

Az adománygyűjtő az adományozás létrehozásáért abban az esetben vállal garanciát, amennyiben a kedvezményezett minden, az adománygyűjtés létrehozásához szükséges adatot és információt az adománygyűjtő rendelkezésére bocsát, az adománygyűjtővel az adományozás létrehozása érdekében együttműködik.

Az adománygyűjtő az adománygyűjtés létrehozásához megadott információk tartalmáért felelősséget nem vállal.

Az adománygyűjtő az adománygyűjtés létrehozását követően annak sikerességére garanciát nem vállal.

A kezelt adatok köre

Az adománygyűjtés létrehozásához megadott adatok kezelése a kedvezményezett hozzájárulásával történik.

Az adománygyűjtő a megjelölt céloktól eltérő célra a megadott adatokat nem használja, azok kezelése a kedvezményezett önkéntes hozzájárulásával történik. Az adománygyűjtő a kedvezményezettre vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel.

Az adatokhoz hozzáférők köre

A kedvezményezett adatait a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adománygyűjtő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

A kedvezményezett szervezet adatai kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatai megadásáról a kedvezményezett szervezet dönt. Az adatkezelés jogalapja a kedvezményezett önkéntes hozzájárulása. Adataik kezeléséről a kedvezményezett szervezet tájékoztatást kérhet. Az adománygyűjtő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól. A tájékoztatás az info@yourlittlegate.com e-mail címen kérhető, valamint itt kezdeményezheti a szervezet az adatainak törlését is.

 

 

A weboldalon sütiket alkalmazunk, használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.