Felhasználási feltételek

Utolsó frissítés: 2021-02-15

A szavazáson való részvételhez semmilyen vásárlás nem szükséges.

Regisztráció

A szavazáson való részvételhez – szervezetként – regisztráció lehet szükséges. A regisztráció történhet a weboldal üzemeltetője által biztosított regisztrációs felületen, melynek következtében a felhasználó saját fiók (user account) használatára lesz jogosult. A regisztráció másik formája a Regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével történik – ebben az esetben a a weboldal üzemeltetője a felhasználó által megadott, a szavazáson való megjelenéshez szükséges információkat kezeli, és önálló felhasználói fiók nem jön létre.

A regisztráció nem jelenti a szavazásban való automatikus részvételt.
A szavazásra való regisztrálással a nevezők elfogadják és feltétel nélkül vállalják, hogy kötelezik magukat a jelen Feltételek betartására.

A szavazáson való részvétel

A szavazáson való részvétel meghívás alapján történik. A szavazáson kizárólag olyan szervezet vehet részt, amely az Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény alapján a megkínzott (sérült) és gazdátlan (kóbor) állatok biztonságos elhelyezését (mentését) végzi. Nem feltétele a részvételnek, azonban esetenként az erre szolgáló létesítmény működtetését végző szervezetek előnyt élvezhetnek a meghívás során. A szavazás kiírásakor a weboldal üzemeltetője egyértelműen megjeleníti, hogy az adott szavazáson csak létesítmény működtetését is végző, vagy csak létesítmény működtetését nem végző, a hivatkozott jogszabálynak megfelelő szervezetek vesznek részt.

A szavazásra limitált számú szervezet kerül meghívásra. A szervezetek kiválasztása meghívásra a részvételi feltételeket figyelembe véve javaslat, illetve a regisztrációs adatbázis adatai alapján történik. A szavazáson nyertes szervezet újabb szavazáson az adott szavazás kiírásában meghatározott ideig nem vehet részt.

Az adatok felhasználása

A szavazáshoz szükséges adatokat a weboldal üzemeltetője a weboldal Adatvédelmi irényelveinek megfelelően kezeli. A szavazás alkalmazás IP-cím és Cookie (süti) alapján ellenőrzi a szavazás időkorlátjának betartását. A Cookie-k használatát az Adatvédelmi irányelvek részletezi.

Szponzor

A szavazás nyereményei felajánlások által válnak elérhetővé. A felajánló – szponzor – szavazásonként változó lehet. A szavazás menetéért és kimeneteléért a szponzor semmilyen mértékben nem felel.

Nyeremény

A nyeremény szponzori felajánlások alapján képződik. A nyeremény előre nem meghatározott, és felajánlástól függően lehet pénzbeni és/vagy természetbeni tárgyú. A nyereményt sem a weboldal üzemeltetője, sem annak képviselője nem birtokolja, az a nyertes részére közvetlenül a szponzortól kerül eljuttatásra. Tárgyi nyereményként annak kézhezvételéről a szponzor és a nyertes szervezet megállapodásuk szerint gondoskodik.

A nyertes kiválasztása

A szavazáson a legtöbb szavazatot kapó szervezet nyer. A weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a nyeremény megosztására, amennyiben a nyeremény mennyisége azt lehetővé teszi. Nyeremény megosztása esetén a legtöbb szavazatot kapó, előre meghatározott számú szervezet a nyertes. Nyeremény megosztása esetén a weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a nyermény nem egyenlő részekre való felosztására.

A szavazás menete

A szavazás a szavazáson résztvevő szervezet erre létrehozott, csak a szavazás alatt elérhető saját oldalán történik. A szavazat akkor érvényes, ha a szavazatot leadó mind a kedvelés gombot, mind a Szavazás gombot használja. A szavazás helyes menete tehát először a kedvelés gomb megnyomása, majd második lépésben a Szavazás gomb megnyomásával való érvényesítés. Ez a kétlépcsős rendszer egy Cookie-t rendel a felhasználó IP-címéhez, amely a következő szavazat leadását 6 órára korlátozza. Helyesen leadott, érvényes szavazat esetén a szavazó a “Köszönjük a szavazatod!” üzenetet kapja. Amennyiben kettő szavazat között a meghatározott 6 óra még nem telt el, a felhasználó a “Az elmúlt 6 órában erről az eszközról már érkezett szavazat. Kérjük próbáld meg később!” üzenetet látja.

A szavazás applikáció Google Chrome, Chromium, és Mozilla internetes böngészőkre lett optimalizálva. Microsoft Edge böngészőn a tesztelés nem volt 100%-os, így a weboldal üzemeltetője javasolja ennek mellőzését a szavazásoknál.

Nyilatkozat a garanciákról

A weboldal, az űrlapok, a közösségi média, a sajtóközlemények, a kommunikáció, (beleértve az e-maileket és a tesztüzeneteket) használatával letöltött vagy más módon megszerzett bármilyen tartalmat vagy információt a felhasználó saját belátása és felelőssége alapján végzi, és kizárólag a felhasználó felelős a számítógép vagy más eszközök bármilyen károsodásáért, és az esetleges ilyen tartalom letöltéséből adódó adatvesztésért.

Semmilyen, kifejezett, hallgatólagos, szóbeli vagy írásbeli információ vagy javaslat, amelyet a felhasználó a weboldal üzemeltetőjétől vagy a szponzortól, vagy bármely általuk nyújtott erőforráson keresztül szerzett, nem hoz létre semmiféle garanciát, kivéve azokat, amelyeket a jelen és az Adatkezelési irányelvek kifejezetten meghatároznak.

A felelősség korlátozása

A weboldal üzemeltetője és a szponzor semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely az erőforrások vagy az azokban található információk elérhetőségével vagy pontosságával, a verseny elérhetőségével vagy a webhely üzemeltetésével, az erőforrások reakciókészségével vagy az erőforrások felhasználásával, vagy a rendelkezésére bocsátott információkkal kapcsolatos.

Szerzői jogok/védjegyek

A weboldalon elérhető minden tartalom és anyag, beleértve, de nem kizárólag a szöveget, a weboldal nevét, a kódot, a weboldal üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezi, és a vonatkozó szerzői jog védi őket. Bármilyen nem megfelelő felhasználás – ideértve, de nem kizárólag a webhelyen található bármely tartalom sokszorosítását, terjesztését, megjelenítését vagy továbbítását – szigorúan tilos, hacsak a weboldal üzemeltetője külön nem engedélyezi. A weboldal üzemeltetője által nyújtott információk a weboldal üzemeltetője szerzői joggal védett tulajdonát képezik. Ezen információk felhasználása kizárólag a felhasználóra korlátozódik a jelen feltételek és az Adatkezelési iránylevek értelmében. Tilos lemásolni, továbbadni, eladni vagy másoknak átadni, kivéve a jelen feltételek ezen szakaszában meghatározott eseteket.

A hírmédia és az előfizetők bármilyen anyagot felhasználhatnak rövid részekben, feltéve, hogy az nem torzul, a weboldal üzemeltetőjének tulajdonítják a felhasznált anyagot, és a weboldal üzemeltetője a szerzői jog tulajdonosaként jelenik meg.

A résztvevők átruházzák a beküldött fotókban szereplő szellemi tulajdonjogokat a weboldal üzemeltetőjére, és lemondanak a szerzői jogok megsértése vagy a nyilvánossághoz való jog megsértése iránti igényről.

Adományok

A felajánlott nyeremények adománykénti elszámolásáért a weboldal üzemeltetője nem felelős. Minden erre vonatkozó kezdeményezés a nyertes szervezet és a szponzor között történik.

E Felhasználási feltételek változásai

Esetenként a weboldal üzemeltetője ezt a megállapodást frissítheti. Ha ez történik, akkor a jelen megállapodás tetején lévő “utolsó frissítés” dátuma is felülvizsgálatra kerül, amelyet a weboldal üzemeltetője ezen a weboldalon tesz közzé. Az ilyen változások a közzététellel lépnek érvénybe. Ha a felhasználó folytatja a weboldal használatát, vagy bármilyen módon részt vesz a szavazáson a jelen Feltételek megváltoztatásának és a módosítások közzétételének időpontját követően, akkor ez a jelen Feltételek folyamatos elfogadását jelenti. 

A weboldalon sütiket alkalmazunk, használatával Ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.